Vad är Juristgruppen?

Juristgruppen vid Linköpings universitet är en ideell förening som består av studenter från de affärsjuridiska programmens tredje till femte år. Föreningen erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till studenter, studentföreningar och studentföretag vid Linköpings universitet. Syftet är att hjälpa studenter och föreningar som saknar utbildning i juridik med frågor av juridisk karaktär, samtidigt som medlemmarna i Juristgruppen får en möjlighet att utöva juridiken i praktiken. Juristgruppen är även studiemedelsombud och hjälper därmed till med frågor rörande CSN.

Historia

I februari 2003 kontaktades Ingrid Arnesdotter, professor i affärsrätt på Linköpings universitet, av företrädare i civilekonomernas studentförening ELIN. Föreningen ELIN behövde hjälp med diverse juridiska frågor, främst avtalsskrivning om olika samarbeten och sponsring. Arnesdotter föreslog ett samarbete med en grupp studenter från de affärsjuridiska programmen där hon själv kunde agera som handledare. En grupp studenter kontaktades inom kort och tillsammans med ELIN skapade utformades en grupp kallad “ELIN:s juristgrupp”, det som senare kom att bli Juristgruppen vid Linköpings universitet. Till en början var detta endast ett samarbete med ELIN men efterhand efterfrågades juridisk hjälp även från andra studentföreningar och studenter på universitetet. Idag är Juristgruppen en fristående ideell förening som hjälper studenter, studentföreningar och studentföretag med juridiska problem.

Medlemmar

Ida Bekkhus

Styrelseledamot

Ida läser fjärde året med ekonomisk inriktning på det affärsjuridiska programmet. Ida tycker allra bäst om avtalsrätten då den är bred och på en stabil andraplats kommer den ekonomiska familjerätten följt av skatterätten.

Elaha Moosawi

Styrelseledamot

Elaha läser tredje året på det affärsjuridiska programmet med ekonomisk inriktning. Favoritämnet är avtalsrätt helt klart för det omfattar en stor del av affärsjuridiken men även vardagen.

Josefin Schultz

Styrelseledamot

Josefin läser femte året på det affärsjuridiska programmet med fransk inriktning. Hon är framförallt intresserad av immaterialrätt och avtalsrätt även fransk rätt och europarätt har väckt Josefins intresse.

Charlotte Danfors

Styrelseledamot

Charlotte går femte året på det affärsjuridiska programmet med fransk inriktning. Hennes favoritämnen är ägande- och nyttjanderätt till fast egendom samt fransk rätt. Det förstnämnda gillade hon att läsa eftersom det finns många olika aspekter inom ämnet. Fransk rätt tyckte hon var kul att läsa eftersom hon fick en möjlighet att lära sig mer om ett nytt rättssystem.

Melina Peroti

Styrelseledamot

Melina går fjärde året på det affärsjuridiska programmet med fransk inriktning. Hon brinner lite extra för avtalsrätt och ekonomisk familjerätt. Hon tycker särskilt om avtalsrätten eftersom man ingår avtal dagligen och det är bra att veta sina rättigheter och skyldigheter.

Oskar Parzyjagla

Vice Ordförande

Oskar studerar tredje året på det affjärsjuridiska programmet med ekonomisk inriktning. Han är intresserad av det mesta inom juridik och ekonomi men tycker bäst om avtalsrätt och arbetsrätt.

Elin Eriksson

Ordförande

Elin studerar fjärde året på det affärsjuridiska programmet med ekonomisk inriktning. Hon är intresserad av de flesta områdena inom affärsjuridik men hennes hjärta bultar lite snabbare för skatterätt, avtalsrätt och ekonomisk familjerätt.

Ines Jovanovic

Styrelseledamot

Ines går femte året på det affärsjuridiska programmet med tysk inriktning. Hennes favoritämnen är ekonomisk familjerätt, entreprenadrätt, försäkringsrätt samt ägande- och nyttjanderätt. Ines tycker det är bra att ha koll på sina rättigheter och skyldigheter i ens vardagliga liv.

Martin Marschall

Styrelseledamot

Martin läser det tredje året på det affärsjuridiska programmet med ekonomisk inriktning. De allra flesta områdena inom juridik och ekonomi får uppmärrksamhet av Martin då det intresserar honom. Om Martin fick välja tre områden att jobba med skulle det vara skadeståndsrätt, avtalsrätt och företagsförvärv.

Noa Andersson

Styrelseledamot

Noa läser sitt andra år på det affärsjuridiska programmet med tysk inriktning. När han inte seglar pluggar han gärna på sin tyska eller löser frågor gällande avtals- och associationsrätt.

Hur blir jag medlem?

Som ni säkert har hört är det viktigt att senare i arbetslivet sticka ut från mängden, att göra något unikt, för att en arbetsgivare ska välja just dig. Att vara medlem i Juristgruppen är något som verkligen gör dig unik! Som medlem hjälper du till med uppdrag av juridisk art, vilket ger dig en praktisk erfarenhet som är värdefull inför framtida arbeten. Varje medlem får bland annat möjlighet att:

  • Föreläsa
  • Tolka och skriva nya avtal
  • Skriva och tolka föreningsstadgar
  • Bistå studentföreningar, studentföretag och studenter med juridisk rådgivning
  • Fräscha upp sin kunskap inom avtalsrätt, immaterialrätt, associationsrätt, skatterätt etc.
  • Dra nytta av äldre studenters kunskaper och erfarenheter

Alla studerade vid de affärsjuridiska programmen är, från och med 4:e terminen, berättigade att söka till Juristgruppen. För att få ansöka ska du ha erhållit minst betyget godkänt i alla programkurser, men vi har överseende med om du släpar med 7,5 hp.

Att vara medlem i Juristgruppen är inte bara väldigt lärorikt utan även otroligt kul! Var med och påverka samtidigt som du förstärker ditt CV.

Har du ytterligare frågor eller vill du veta mer om Juristgruppen? Skicka ett mail till juristgruppen.lkpg@gmail.com.