Juristgruppen erbjuder kostandsfri juridisk rådgivning till studenter och studentföreningar med koppling till Linköpings universitet. Studenter vid universitetet som driver företag är också välkomna att utnyttja våra tjänster.

Var vänlig observera att Juristgruppen består av juridikstudenter varför verksamheten är ideell och kostnadsfri. Vårt syfte är att kunna erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och vi tar inte ansvar för eventuella brister i resultatet av våra tjänster. Alla medlemmar har undertecknat ett sekretessåtagande som garanterar sekretess kring ärendet och klientens identitet.

Studenter

Vardagsproblem

Om du behöver hjälp med att skriva samboavtal, reklamera en vara du köpt eller hyra ut din lägenhet i andrahand så hjälper Juristgruppen gärna till med de juridiska frågorna du stöter på i din vardag.

Driver du företag?

Vi kan hjälpa dig som går i tankarna att starta företag eller redan driver eget företag bredvid studierna, med allt från valet av bolagsform till fakturafrågor.

Oklarheter kring CSN

Juristgruppen har fått uppdrag att vara studiemedelsombud vid Linköpings universitet. Detta innebär att du som student kan vända dig till oss om du har frågor om ditt studiemedel eller om CSN:s regler. Vi kan t.ex. ge dig svar på vilka regler som gäller för studiemedel just nu och vad som krävs av dig som student för att du ska ha rätt till studiestöd. Om du önskar att överklaga ett beslut från CSN kan vi också se över detta och ge dig råd innan överklagan av beslutet skickas in.

Föreningar

Att sitta i en föreningsstyrelse kan innebära mycket ansvar och arbete och det är inte sällan som det uppkommer frågor kring vem som får göra vad eller huruvida ni behöver deklarera.

Samarbetsavtal

Juristgruppen kan ge dig och din förening råd och tips på hur avtal ska formuleras inför ett samarbete med en annan förening eller en sponsor. Det kan vara svårt att veta vilka klausuler som är viktiga att infoga i avtalet och vad som hjälper dig vid framtida konflikter. Det är just detta som Juristgruppen kan hjälpa dig med.

Marknadsföring

Många föreningar vid universitetet marknadsför sig genom affischer, märken och loggor, ni kan då komma i kontakt med immaterialrättsliga problem. Det kan exemplevis uppstå frågor om din förening får använda annans logga eller bild vid marknadsföring eller om om föreningen får använda bilder tagna från internet. Om sådana frågor dyker kan vi i Juristgruppen hjälpa till att reda ut vilka regler som gäller på området.

Stadgar

Juristgruppen hjälper föreningar att revidera stadgar och se till att stadgarna överensstämmer med föreningens verksamhet. Föreningen hjälper även till med tolkning av stadgar och vad du och din förening får göra inom ramen för era stadgar.

Föreläsningar

Vi kan också erbjuda föreläsningar för föreningar. Det är i huvudsak föreläsningar i ämnen som rör ideella föreningar och frågeställningar som rör medlemmar, stadgar, rättigheter och skyldigheter. I samband med byte av styrelse eller liknande kanske den nya styrelsen behöver sätta sig in i regelverket för att göra ett så bra jobb som möjligt. Våra föreläsningar är anpassade efter föreningars önskemål och det er förening vill veta mer om.